Make your own free website on Tripod.com

COGAN KATA SEKOLAH - MULIA, SETIA, BUDI

Membawa maksud ke arah sifat kemuliaan dari segi kelakuan dan disiplin. Setia kepada perlembagaan dan undang-undang sekolah setiap masa dan menjadi insan yang berbudi kepada sekolah, guru, keluarga, masyarakat dan negara.