Make your own free website on Tripod.com

LENCANA SEKOLAH


Warna dan Lambang Lencana Sekolah

Merah : Melambangkan semangat berani yang sentiasa berkobar pada jiwa
setiap pelajar untuk menghadapi cabaran dalam menimba ilmu
agar memperolehi kejayaan yang cemerlang.
Kuning : Membawa erti kemuliaan budi pekerti yang ada pada jiwa pelajar
di samping tingkahlaku yang terpuji, sentiasa menghormati orang
tua, rakan, guru, ibubapa, masyarakat dan negara.
Hijau : Melambangkan kesuburan jiwa, bersikap tenang dalam
menghadapi sebarang dugaan untuk mencapai kejayaan mata
pelajaran.
Obor : Melambangkan ilmu sebagai penyuluh hidup.
Buku : Melambangkan punca kepada ilmu pengetahuan.
Ijazah : Melambangkan kejayaan yang dicapai dari hasil usaha yang gigih
oleh setiap pelajar sekolah ini yang tekun berusaha.