Make your own free website on Tripod.com

VISI DAN MISI

Menjadikan SMK Keningau sebagai wadah terbaik dalam sistem pendidikan negara yang berkemampuan membina insan yang mempunyai kecemerlangan ilmu, kemampuan sahsiah, kesejagatan kepimpinan atau kejituan patriotisme, bagi melahirkan insan yang dapat memenuhi aspirasi dan tuntutan agama, bangsa dan negara.